- Druckversion - ohne Reiter

GN0041: DJI-Jugendsurveys

Studien-Liste
  • ZA2527 DJI-Jugendsurvey 1992 (Jugend und Politik)
  • ZA3298 DJI-Jugendsurvey 1997
  • ZA3371 DJI-Ausländersurvey - Jugendliche
  • ZA3372 DJI-Ausländersurvey - Kinder und Eltern
  • ZA3608 DJI-Jugendsurvey 1992 und 1997 (Kumulierter Datensatz)
  • ZA3609 DJI-Jugendsurvey 2000
  • ZA5187 DJI-Jugendsurvey 2003
  • ZA5188 DJI-Jugendsurvey 2003 (12-15jährige)
  • ZA5189 DJI-Jugendsurvey 1992, 1997 und 2003 (Kumulation)